کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۴۲۰۳۷ ویدئو

پند پدرانه 2 گروه چالان چولان

پند پدرانه 2موضوع=طنز تلخی که در بیشتر زندگی ها و مشکل های خانوادگی پیش آمد دارد شاید این ماجراهابرای ما خاطره تلخی باشد اما در نگاه دیگری ماجرای طنزی هم وجود دارد بازیگران عرفان بلوچ محمد صحرایی عماد صیادی عرفان کاظم زاده سهراب بیشه بان نویسند=عماد صیادی_محمد صحرایی کارگردان=عرف