کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۵۳۸۸۶ ویدئو

بایدها و نباید درباره کرونا

کرونا نوعی ویروس است که باعث ایجاد عفونت در بینی، سینوس ها یا گلو فوقانی می شود. نام ویروس کرونا از شکل آن گرفته شده که هنگام تصویربرداری با استفاده از میکروسکوپ الکترونی شبیه به یک تاج خورشیدی است.این بیماری برای اولین بار در اواخر دسامبر سال 2019 در ووهان، یکی از شهر های بزرگ چ