کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۴۲۰۳۷ ویدئو

کارخانه آهنگری

کارخانه آهنگری و نحوه تولید قطعات متقاوت از جمله دنده رینگی و... لطفا کانال ما را دنبال کنید www.irfani.ir کارخانه آهنگری