کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۵۷۴۸ ویدئو

فوتبالیوود: برزیل 1 آلمان 7 (هفت تیر آلمانی)

فوتبالیوود: فوتبال سینماست، این قسمت: برزیل 1 آلمان 7، اینستاگرام ما: footballywood.video / footballywood.official