کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۶۷۲۴۶ ویدئو

فوتیج ذرات و نور-کد 112047

تدوین های ویدیویی ذرات (Particulates) به معنی تئوری آن بکار برده نمی شوند. ذرات عناصر جذاب با اشکال و اندازه های مختلف برای ایجاد صحنه های رویایی هستند و ترکیب فوتیج ذرات و نور بیشترین جلوه را ایجاد می کند.لینک دانلود:https://mixkade.ir/product/فوتیج-ذرات-و-نور-کد-112047/ فوتیج ذ