کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۶۷۰۸۵ ویدئو

آخرین وضعیت جسمانی استاد شجریان در بیمارستان

آخرین وضعیت جسمانی استاد شجریان در بیمارستان جم از زبان پزشک ایشان آخرین وضعیت جسمانی استاد شجریان در بیمارستان