کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۶۶۰۹۳ ویدئو

دکتر شهرام دبیری

اظهارات دکتر شهرام دبیری، رئیس محترم شورای اسلامی کلانشهر تبریز در باره موسسه فصل هنر دکتر شهرام دبیری