کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۷۱۷۷۱ ویدئو

شیراز بادی 16 _ قهرمان دسته سه بادی کلاسیک استان فارس

گفتگو با قهرمان مسابقات بدنسازی و پرورش اندام استان فارس در دسته سه رشته بادی کلاسیک شیراز بادی 16 _ قهرمان دسته سه بادی کلاسیک استان فارس