کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۷۲۳۱۰ ویدئو

ابراهیم رئیسی میره رای بده بعدا متوجه میشه نوبت شخص دیگری است

ابراهیم رئیسی میره رای بده بعدا متوجه میشه که یک نفر جلوتر از خودش هست بهش میگه نوبت شماست بفرمایید ابراهیم رئیسی میره رای بده بعدا متوجه میشه نوبت شخص دیگری است