کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۴۲۰۳۷ ویدئو

دعای توسل تصویری با صوتی بسیار زیبا

محمد ابن بابویه دعای توسل را از ائمه (علیه السلام) نقل کرده و گفته است که این دعا را در هیچ امری نخواندم، مگر آن که اثر اجابت آن را به زودی یافتم . دعای توسل تصویری با صوتی بسیار زیبا