کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۷۹۶۸۶ ویدئو

اولین نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری و اقتصاد شهری | گروه گردشگری خلاق زاک

اولین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری و اقتصاد شهری مشهد در تاریخ 12 الی 16 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار گردید.گروه گردشگری خلاق زاک نیز افتخار داشت در این نمایشگاه در کنار پروژه ها و برندهای برتر و معتبر حضور یابد و به معرفی تورهای خلاق و بوتیک هتل های