کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۷۹۴۷۰ ویدئو

کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری ACOB | گروه گردشگری خلاق زاک

حضور گروه گردشگری خلاق زاک در کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری (ACOB)این کنفرانس سالانه با همکاری موسسه آموزش عالی بینالود مشهد، در تاریخ 13 الی 14 آذر ماه 98 در محل هتل ثامن مشهد برگزار گردید.www.zaktourism.com کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری ACOB | گرو