کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۶۶۲۵۹ ویدئو

کرونا مانع شرکت مردم قم در انتخابات نشد

مردم قم از اولین ساعت آغاز رای گیری در شعب مختلف این استان برای شرکت در انتخابات حضور دارند کرونا مانع شرکت مردم قم در انتخابات نشد