کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۸۳۸۷۱ ویدئو

????????اتیلن گلایکول در آب حل میشود

در این آزمایش شما مشاهده میکنید که اتیلن گلایکول در آب حل میشودپلی اتیلن گلایکول ????????اتیلن گلایکول در آب حل میشود