کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۹۲۷۸۰ ویدئو

5حادثه عجیب واقعی که دوربین داشبورد ماشینها ضبط کردند مستند کوتاه زیرنویس+کپشن

5_آمریکا:سقوط هواپیمای کوچک وسط بزرگراهی شلوغ! (از این حادثه،بازی کامپیوتری ساخته شد)4_استرالیا:برخورد ماشینهای آتشنشانی باهم بدلیل وحشت از هجوم ناگهانی آتش در بوته زار!3_ژاپن:مردی ناگهان از هیچ کجا ظاهر و از روی کاپوت اتومبیلی روی خیابان میفتد! (در ادامه چند کلیپ ساختگی تله پورت