کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۶۷۰۸۵ ویدئو

گیتار فلامنکوی علی فاطمی به همراه سارا جان نثاری

گیتار فلامنکوی علی فاطمی به همراه سارا جان نثاری