کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۹۳۸۲۴ ویدئو

صحبت های تند محمد محمدی درباره انتخابات فدراسیون فوتبال

محمد محمدی گلر سابق پرسپولیس و استقلال امروز مهمان برنامه سلام صبح بخیر بود. این برنامه با توجه به نزدیک بودن انتخابات فدراسیون فوتبال ایران، در همین باره بود! محمد محمدی با اشاره به قوم و قبیله ای بودن انتخابات فدراسیون فوتبال ایران افزود: چرا باید ده سال سبقه مدیریتی برای فدراس