کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۲۳۶۰۲ ویدئو

دیرین دیرین - یاس فلسفی

  • طنز
  • 3
  • 1
  • سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۹:۴۱
  • میرادو - تماشا
  • داغ کن

این قسمت: یاس فلسفی آخرین خبر! وی دلیل بروز یاس فلسفی در افراد را پیدا کرد.