کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۸۴۱۱۶ ویدئو

طبق ادعای روحانی از سخنان او بد برداشت شده یا او فی قلوبهم مرض است

طبق ادعای روحانی از سخنان او بد برداشت شده یا او فی قلوبهم مرض است