کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۵۷۳۲ ویدئو

مولانگ Molang - فصل 1 قسمت 8

وقتی ماهی قرمز داخل تنگ، افسرده و ناراحت به نظر می رسد، مولانگ و پیو پیو فورًا تصمیم میگیرند که یک دوست برای او پیدا کنند. البته بستر اقیانوس، شگفتیهای فراوانی را برایشان به ارمغان میآورد و... مولانگ Molang - فصل 1 قسمت 8