کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۴۲۰۳۶ ویدئو

مصاحبه تکان دهنده درباره ظهور امام زمان عج توضیحات را بخوانید

البته یک نکته مهم را نباید فراموش کرد که همین جوانان هستند که عاقبت یار امام زمان خواهند بود! چون به وجود امام زمان در پرده غیب ایمان دارند و این اعتقاد از حرفهایشان کاملا پیداست! اصل ایمان به ظهور ولیّ الله در دلهای ما وجود دارد، این نکته مثبت مهم را از نظری که برای این ویدیو نو