کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۵۷۴۶ ویدئو

سیدجوادذاکر:؛مولودیجای زهرا به خدا جز دل مولا نباشه

سیدجوادذاکر جای زهرا به خدا جز دل مولا نباشهجای دریا که به غیر از دل دریا نباشه #میلاد_حضرت_زهرا_س #سال_81 #دیوانگان_حسین_ع #کاشان سیدجوادذاکر:؛مولودیجای زهرا به خدا جز دل مولا نباشه