کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۵۷۳۲ ویدئو

آیا اسلام بوسیله ضرب شمشیر وارد سرزمین پارس شده است؟پرسش جالب یک ایرانی از اسلام

پرسش یک ایرانی از معروفترین اسلام شناس جهان آقای ذاکر نایک.چرا اسلام بوسیله زور و با ضرب شمشیر به کشور من وارد شده است؟ آیا اسلام بوسیله ضرب شمشیر وارد سرزمین پارس شده است؟پرسش جالب یک ایرانی از اسلام