کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۶۵۹۴۱ ویدئو

رییس جشنواره مدولباس فجر

سیده مرضیه شفاپور دبیرکارگروه ساماندهی مدولباس اسلامی ایرانی از دغدغه حضور رسانه در جشنواره نهم مدولباس فجر تا حضورچشمگیر طراحان و مدیست ها در بخش بین الملل میگوید رییس جشنواره مدولباس فجر