کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۹۳۸۲۴ ویدئو

یعنی بعضی از حرکتهای اینا رو باید صدبار بزنی تا یکیش بگیره! ????????

یعنی بعضی از حرکتهای اینا رو باید صدبار بزنی تا یکیش بگیره! ???????? شاهکاری دیگر از رفقای حرفه ایی با بطری آب ???????? اصل چالش بطری اینه نه اونی که درش رو باز میکردن | مجله اینترنتی ماگرتا را دنبال کنید: https://magerta.ir یعنی بعضی از حرکتهای اینا رو باید صدبار بزنی تا یکیش