کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۶۵۳۶۳ ویدئو

خوب بعد میگید چرا چینی ها کرونا می گیرند !!

خوب بعد میگید چرا چینی ها کرونا می گیرند !!

خودتون ببینید !

این پستونک بچه های چینی است !

هوش از سرم پرید :(