کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۵۳۴۶۴ ویدئو

کودکان کاری که در مراسم اختتامیه اشک حضار را درآوردند

صحبتهای احساسی کودکان کار بازیگر فیلم خورشید مجید مجیدی هنگام دریافت جایزه روی استیج اختتامیه جشنواره فجر که اشک حضار را در آورد کودکان کاری که در مراسم اختتامیه اشک حضار را درآوردند