کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۵۷۴۸ ویدئو

گریه و صحبتهای پر احساس طناز طباطبایی برنده سیمرغ مکمل زن

طناز طباطبایی برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای بازی در فیلم #شنای_پروانه از اختتامیه جشنواره فجر98 شد. طناز طباطباییبه هنگام دریافت جایزه در اختتامیه، نتوانست جلوی اشک هایش را بگیرد. گریه و صحبتهای پر احساس طناز طباطبایی برنده سیمرغ مکمل زن