کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۳۱۷۵۳ ویدئو

نگرانی شدید یک مسئول از افشاگری های مدیر آمدنیوز..!

روح الله زم از یک کاندیدا پول می گرفت و برای تخریب چهره رقیب انتخاباتی او اطلاعات دروغی در سایت آمد نیوز قرار میداد تا علیه این رقیب جنگ روانی به راه بیاندازدحتی برخی کاندیداهای پست نمایندگی مجلس با پرداخت پول درخواست کرده بودند رقبای اونها تخریب بشن.....اعترافات روح الله زمبخشی