کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۸۶۸۳۰ ویدئو

در ایران هر ساعت 42 قتل جنین صورت میگیرد

اگر مادر هر یک از مفاخر ایران فرزند خود را به قتل می رساند امروز خبری از هویت ما نبود! در ایران هر ساعت 42 قتل جنین صورت میگیرد