کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۱۶۸۸۳ ویدئو

فیزیوتراپی ایرانیان ،مرکز تخصصی رفع درد های اسکلتی و عضلانی، در اصفهان

موسسه فیزیوتراپی ایرانیان،ارائه دهنده کلیه خدمات فیزیوتراپی در اصفهانزیر نظر دکتر مهدی صدیقی،فیزیوتراپیست تیم فوتبال سپاهان اصفهان منوال تراپیطب سوزنیمکانوتراپیلیزردرمانی0913313039503132656561www.physiotherapyiranian.com فیزیوتراپی ایرانیان ،مرکز تخصصی رفع درد های اسکلتی و عضلان