کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

فیزیوتراپی ایرانیان ، تخصصی تربن مرکز فیزیوتراپی در اصفهان،دکتر مهدی صدیقی

موسسه فیزیوتراپی ایرانیان،ارائه دهنده کلیه خدمات فیزیوتراپی در اصفهانزیر نظر دکتر مهدی صدیقی،فیزیوتراپیست تیم فوتبال سپاهان اصفهانمنوال تراپی طب سوزنی مکانوتراپی لیزردرمانی 09133130395 03132656561 www.physiotherapyiranian.com فیزیوتراپی ایرانیان ، تخصصی تربن مرکز فیزیوتراپی در ا