کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

حرکات تمیرنی/پرس زیر سینه هالتر_دست باز

حرکات تمرینی_پرس زیر سینه هالتر_دست باز حرکات تمیرنی/پرس زیر سینه هالتر_دست باز