کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۷۶۸۵۷ ویدئو

همه برداشت ‌های سکانس جنجالی جوکر

تاد فیلیپس: میلیون‌ها حالت از فیلم جوکر بر اساس کارهایی که خواکین فینیکس هربار متفاوت انجام میداد وجود دارد!