کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۷۶۴۷۶ ویدئو

وضع آب و برق استان سیستان و بلوچستان در شرایط مطلوب

شبکۀ خبر- 6 بهمن 1398 - 09:00| وزیر نیرو گفت: وضع آب و برق استان سیستان و بلوچستان در شرایط مطلوبی قرار گرفته است. به گفتۀ آقای اردکانیان تا پایان سال چندین طرح بزرگ از جمله چند پروژۀ توسعه ای نیروگاهی در استان و خطوط انتقال برق و خط 400 کیلووات برق زاهدان به ارزش 1200 میلیارد تو