کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۶۴۳۴۷ ویدئو

اسلوموشن تفنگ میوه ای در نبرد با شیشه !

تصاویر آهسته محشر از مرحله به مرحله ساخت تفنگ میوه ای و برخورد محکم میوه ها با دیوار شیشه ای !

هنرنمایی این زن و شوهر روستایی را از دست ندین.