کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۲۹۱۶ ویدئو

اجرای زیبای اقوام ترکمن، عضو جداییناپذیر پاویون ایران

پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری Fitur 2020 اجرای زیبای اقوام ترکمن، عضو جدایی ناپذیر پاویون ایران در نمایشگاه های بین المللی گردشگری طی سال های اخیر بوده است. اجرای زیبای اقوام ترکمن، عضو جداییناپذیر پاویون ایران