کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۶۴۴۹۹ ویدئو

سریال کارتونی گارد شیر فصل 1 قسمت 13 دوبله پارسی Full HD

پسرسیمبا(کیون) به همراه دوستانش گروهی با نام نگهبان شیرشاه را تشکیل می دهند کهکیونبه عنوان رهبر آنها است. آنها سعی میکنند تا سرزمینشان را محافظت کنند سریال کارتونی گارد شیر فصل 1 قسمت 13 دوبله پارسی Full HD