کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۲۹۱۶ ویدئو

چه کسانی مشمول پرداخت مالیات هستند؟

1- کلیه مالکین اعم از اشخاصحقیقی یاحقوقی نسبت به اموال یااملاک خود واقع در ایران. . 2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.3-.... چه کسانی مشمول پرداخت مالیات هستند؟