کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۲۹۱۶ ویدئو

وزیر نفت در نشست مشترک با روسای دانشگاههای طرف قرارداد پروژههای میدانمحور

مهمترین بحث برای انجام فعالیت های پژوهشی در نفت، بحث افزایش ضریب بازیافت نفت است و میادین موضوع قراردادها با دانشگاه ها نیز اغلب میادین بزرگی هستند که ذخیره نفت درجای قابل توجهی دارند. وزیر نفت در نشست مشترک با روسای دانشگاههای طرف قرارداد پروژههای میدانمحور