کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۴۵۰۳۶ ویدئو

وایکینگ ها 8 - 6 - Vikings

سریال - وایکینگ ها - Vikings 2020 - فصل 6 - ق 8 ( میتواند صبر کند ) - ( بالای 17 سال ) - بیورن با تصمیم سختی رو به رو است. اوب و توروی در جستجوی سرزمین های جدید و شاید دوستان قدیمی کتگات را ترک می کنند. برنامه های اولگ برای حمله به اسکاندیناوی در حال شکل گرفتن است ..... - Gap.im/nama66