کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۸۴۸۲۲ ویدئو

سیستان و بلوچستان را فراموش نکنیم

سیل سیستان و بلوچستان هنوز ابعاد کمتر دیدهشده ای دارد، سیلی که به گفته مسئولان محلی تخریب بالاتری در مقایسه با سیل گلستان داشته و نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان خسارت در پی داشته است. سیستان و بلوچستان را فراموش نکنیم