کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۳۷۹۲۶ ویدئو

وقفه تنفسی در خواب- رضا ایرانی اپتومتریست

وقفه تنفسی در خواب یکی از بیماریهای است کهافراد مبتلا به آن بیشتر در معرض آب سیاه یا گلوکوم هستند. جالب است بدانید که طبق تحقیقات مشخص شده که فشار چشم این افراد هنگام وقفه تنفسی پایین تر از حد معمولمی باشد. یکی دیگر از شکایت های مهم این افراد سردرد صبگاهی است که ممکن استدر تشخیص