کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۳۲۱۷۰ ویدئو

روایتی آشکار برای بوکسوران عاشقی که مصدوم میشوند و دنیای جدید براشون غیر قابل تح

اتفاقات وحشتناک بدی که بنده باچشمان خودم زیاد دیدم و همچنین این بلا دقیقا سر خودمم اومد و رباط صلیبی پامو از دست دادم و از کوه اقتدار افتادم قهر کینه ها وحسادتها و شذم مرده ی متحرک که عشقی بنام بوکس داره و نمیتونم دیگه برم تو رینگ بخاطر همین اتفاقاتی که درفیلم میبینید..... روایت