کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۵۴۷۰ ویدئو

هدف تو و راه تو با دیگری فرق داره!

خیلی وقتا ما فکر میکنیم که راهی که من رفتم دیگه بهترین راهه درحالی که به اندازه 8میلیارد جمعیت روی کره زمین،8میلیارد راه برای رسیدن به موفقیت وجود داره هدف تو و راه تو با دیگری فرق داره!