کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۴۵۲۶۱ ویدئو

تاکسی های فاقد پروانه تا پایان بهمن فرصت دادند پروانه دریافت کنند

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌ های شهری کشور: تاکسی های فاقد پروانه تا پایان بهمن فرصت دادند با مراجعه به شهرداری یا سازمان تاکسیرانی پروانه دریافت کنند. www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :