کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۴۵۳۹ ویدئو

کباب تکه ، غذای افغانی

تبریز امروز: ابتدا گوشت را شله کشی کرده پی و پرده های اضافی آن را جدا میکنیم..مقدار روغن و نمک و مساله کباب را نیز بالای گوشت علاوه میکنیم. گوشت اخته شده را برای 10 دقیقه خوبمالش میدهیم. و .....کباب را طبخ میکردید اضافه کرده گوشت را پشت روی میکنیم . به سیخ ها در کشیده بالای ذغال

تازه ترین ویدئوها