کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۶۴۶۸۳ ویدئو

اجرای قدرتی ضربات پرشی رزمی تکواندو

اجرای ضربات پرشی تکواندو توسط #فرشید_حیدری از باشگاه آذرخش مرند اجرای قدرتی ضربات پرشی رزمی تکواندو