کل ویدئوها تاکنون: ۲۱۳۹۲۳۲ ویدئو

وجود آمریکا نامشروع است خطبه 266 1398/11/4

فیلم کامل خطبه های نماز جمعه پردیسان قم (خطبه 266) مورخ 1398/11/4 به امامت آیت الله قوامی وجود آمریکا نامشروع است خطبه 266 1398/11/4