کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۶۴۴۹۹ ویدئو

دکتر پلویی بهترین دبیر شیمی ایران

یک ویدیو دیگر با عنوان دکتر پلویی بهترین دبیر شیمی ایران از انجمن دبیران برتر ایران دکتر پلویی بهترین دبیر شیمی ایران